Friluftsskola ca 1916

Friluftsskola ca 1916. Fotografi från skolsal med gymnastiserande barn. Interiör. A 131:08