Göteborgs universitetsbibliotek: Sekelskiftet 2000

Sekelskiftet 2000

2001 - Lag om likabehandling av studenter i högskolan tillkommer för att främja lika rättigheter för studenter och sökande och att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder.

2005 - Feministiskt initiativ bildas 3 april. Året därpå kandiderade Fi som politiskt parti i riksdagsvalet och blev därigenom det första politiska partiet i Sverige med en feministisk plattform.

2008 - En ny diskrimineringslag antas, SFS 2008:567, vilken ersätter den tidigare jämställdhetslagen och andra diskrimineringslagar. Samtidigt slås de fyra diskrimineringsombuden (JämO, HomO, HO och DO) samman till en myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, DO.

2009 - Den 1 januari 2009 upphörde JämO som myndighet och slogs samman med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Handikappsombudsmannen till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Samtidigt ersattes de gamla lagarna med den nya lagstiftning från 2008.

2009 - Genom ändringar i äktenskapsbalken, enligt SFS 2009:253, blir det möjligt för två personer av samma kön att ingå äktenskap.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen