Göteborgs universitetsbibliotek: Sekelskiftet 1900

Sekelskiftet 1900

1900 - Lag om förbud för kvinnor att arbeta under jord, i stenbrott eller gruva, SFS 1900:75. I samma lag fastslås det också att en kvinna som fött barn inte får arbeta inom industri under fyra veckor efter förlossningen. Denna tid utsträcks 1912 till 6 veckor - alltid utan ersättning.

1901 - Rätt till ledighet utan lön vid barnsbörd.

1902 - Kvinnornas Fackförbund bildas, främst bestående av sömmerskor.

1902 - Efter diskussioner bland både liberala och socialdemokratiska kvinnor bildades i Stockholm detta år den första Föreningen för kvinnans politiska rösträtt under medverkan från bägge håll. 1903 fanns det sex föreningar som sammanslöt sig i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR. Kravet var politisk rösträtt för kvinnor på samma villkor som för män. LKPR hade som mest 17 000 medlemmar i 213 föreningar.

1903 - Föreningarna slås ihop och Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR, bildas.

1904 - Kvinnornas Fackförbund inträder i LO.

1904 - Akademiskt Bildade Kvinnors Förening grundas på initiativ av Anna Ahlström.

1907-1909 - Genomförs en rösträttsreform som ger kvinnan rätt till kommunala uppdrag, förutsatt att hon är rösträttsberättigad enligt den nya 40-gradiga skalan.

1907 - Frisinnade landsföreningen tar upp kvinnorösträtten på programmet. Första socialdemokratiska kvinnokonferensen hålls.

1909 - Allmän rösträtt för män vid 24 år

1909 - Nattarbetsförbud för kvinnor införs, SFS 1909:131.

1909 - Kommunala mellanskolan inrättas och är öppen för båda könen, utbildningen leder till realexamen

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen