Göteborgs universitetsbibliotek: 1990-talet

1990-talet

1991 - Jämställdhetslagen kommer till: syftar till att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor, där arbetsgivaren ska arbeta målinriktat för att främja jämställdheten i arbetslivet (ersätter lagen från 1979).

1994 - Sveriges riksdag blir världens mest jämställda, av 349 ledamöter är 144 kvinnor.

1994 - Lag om registrerat partnerskap mellan två personer av samma kön 1994:1117.

1995 - Den så kallade pappamånaden införs i föräldraförsäkringen, vilket innebär att 30 dagar av föräldraledigheten måste tas ut av pappan (motsvarande månad finns också för mamman).

1995 - Förordning om positiv särbehandling vad gäller tillsättande av professorer och forskarassistenter antas.

1995 - Lagstadgat krav att kartlägga löneskillnaderna mellan kvinnor och män på alla arbetsplatser.

1995 - Lag om positiv särbehandling vad gäller tillsättandet av professorer.

1997 - Kvinnomaktutredningen lämnar sitt slutbetänkande "Ty makten är din…" där vissa paragrafer i jämställdhetslagen föreslås förtydligade.

1998 - Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster.

1998 - Lagen om kvinnofrid träder i kraft genom ändringar i brottsbalken enligt Proposition 1997/98:55.

1999 - Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, inrättas av regeringen.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen