Göteborgs universitetsbibliotek: 1970-talet

1970-talet

1970 - Gymnasieskolan får en ny läroplan som anger att skolan ska verka för jämställdhet.

1971 - Grupp 8 kommer ut med sitt första nummer av Kvinnobulletinen. De första åren gjordes den av olika lokalgrupper i Stockholm men senare skrevs den av en fast redaktion. Som högst var upplagan 15000 ex vid mitten av 1970-talet. Tidskriften upphörde 1996. Bulletinens årgångar utgör en värdefull krönika över de idéer och aktiviteter som präglar den nya kvinnorörelsen.

1971 - Särbeskattning införs.

1972 - Grupp 8 återuppväcker firandet av internationella kvinnodagen 8 mars. Denna dag instiftades 1910 vid den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen på initiativ av Clara Zetkin. 1977 antog FN:s generalförsamling en resolution, som rekommenderade ett allmänt firande av en internationell kvinnodag, och som ledde till att även politiskt neutrala kvinnoorganisationer började delta i 8 mars-program.

1974 - Föräldrar får rätt att dela på ledigheten vid barns födelse genom att föräldraförsäkring införs.

1975 - Ny abortlag införs. Kvinnan bestämmer själv om abort t.o.m. 18:e havandeskapsveckan.

1975 - FN antog 1967 en deklaration om att avskaffa diskriminering av kvinnor och på förslag av kvinnokommissionen beslöt Generalförsamlingen att 1975 skulle utropas till ett internationellt kvinnoår med temat jämställdhet, utveckling och fred. Samma år anordnades en internationell kvinnokonferens i Mexico City.

1976 - Förordning om jämställdhet i den statliga sektorn.

1978 - Sveriges första Kvinnohus öppnas i Göteborg. I Göteborg hade man 1975 bildat Kvinnocentrum, en partipolitiskt obunden grupp av kvinnoorganisationer, som hade som mål att skaffa ett eget hus. 1978 öppnade detta, sedan kvinnorna själva hade renoverat huset. Här fortsatte man att ordna byggkurser för kvinnor och kurser som ledde vidare till grundandet av Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.

1979> - Småbarnsföräldrar får rätt till 6 timmars arbetsdag.

1979 - Lagen om jämställdhet i arbetslivet antas i riksdagen.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/artal/detaljer/1970-talet.xml
Utskriftsdatum: 2022-10-03