Göteborgs universitetsbibliotek: 1960-talet

1960-talet

1960 - Gunnar Qvist utkommer med avhandlingen Kvinnofrågan i Sverige 1809-1846 : studier rörande kvinnans näringsfrihet inom de borgerliga yrkena. Avhandlingen var den första inom svensk kvinnohistoria och Qvist gjorde därmed en banbrytande insats inom detta område.

1960 - Införs lika lön för lika arbete för kvinnor och män.

1960 - LO och SAF beslutar att inom fem år slopa de särskilda kvinnolönetarifferna.

1962 - Riksdagen ansluter sig till FN-konventionen om lika lön för lika arbete.

1962 - I samband med grundskolans införande bestämde staten att flickskolorna skulle läggas ned.

1964 - P-piller godkänns i Sverige.

1965 - 1962 års brottsbalk, SFS 1962:700, träder i kraft och ersätter 1864 års strafflag. Som första land i världen får Sverige då en lag mot våldtäkt i äktenskap. Det dröjde dock ända till 1984 innan lagen prövades.

1968 - Grupp 8, en partipolitiskt obunden kvinnoorganisation som grundades av 8 kvinnor som en studiegrupp i Stockholm och blev 1970 en öppen kvinnoorganisation. Aktuella frågor var bl a. rätt till arbete, daghemsplats åt alla barn, fri abort, rätt till smärtlindring vid förlossning samt förbud mot exploatering av deltidsarbetande.

1969 - Grundskolan får en ny läroplan som anger att skolan ska verka för jämställdhet

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen