Göteborgs universitetsbibliotek: 1950-talet

1950-talet

1951 - Kvinnan får bli förmyndare för sina egna barn vid makens frånfälle.

1951 - Kvinnan får behålla sitt svenska medborgarskap vid giftermål med utländsk medborgare.

1955 - Förstatligande av sjukförsäkringen - rätt till 90 dagars mammaledighet.

1958 - Kvinnor får rätt att bli präster. Enligt en s.k. sammvetsklausul kan biskop inte tvingas prästviga en kvinna.

1958 - Kvinnohistoriskt arkiv, numera KvinnSam, grundas av Eva Pineus, Rosa Malmström och Asta Ekenvall. Verksamheten lades upp efter tre huvudlinjer: specialkatalogisering av svensk och utländsk litteratur, samlande av handsskriftsmaterial till svensk kvinnohistoria, samt utgivande av en serie kvinnohistoriska och vetenskaplig verk 1996 utsågs Kvinnohistoriska samlingarna till Nationellt ansvarsbibliotek för kvinno-, mans-och genusforskning.

1958 - Kvinnor får tillträde till prästämbetet.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen