Göteborgs universitetsbibliotek: 1940-talet

1940-talet

1944 - Homosexualitet avkriminaliseras i Sverige. I Sverige kriminaliserades frivilliga homosexuella relationer mellan vuxna 1864 och denna kriminalisering upphävdes först 1944 men de s.k skyddsåldrarna var högre för homosexuella. Detta visar att man fortfarande hade en föreställning om att unga måste skyddas mot homosexuell förförelse. Denna särlag för homosexuella avskaffades först 1979. Då ströks också homosexualitet som ett uttryck för ”mentala rubbningar” ur Socialstyrelsens sjukdomsregister.

1945 - Lagen från 1939, angående anställningstrygghet, omarbetas och kommer att gälla alla arbetsgivare. Dessutom sänks kravet på den anställdes arbetstid från två till ett år.

1946 - Rätt till lika lön inom alla statliga tjänster (utom präst- och militärtjänster). Kvinnorna i riksdagen enas om en motion: Lön efter prestation, avskaffande av kvinnolöner.

1947 - ABKF ändrar namn till KAF (Kvinnliga Akademikers Förening).

1948 - Barnbidrag infördes i Sverige 1937 men var då inkomstbeprövat och begränsat till faderlösa barn. 1948 införs allmänt barnbidrag utan inkomstprövning.

1949 - Modern får rätt att vara förmyndare åt minderåriga barn i äktenskapet. Barn inom och utom äktenskapet sammanförs i gemensamma bestämmelser.


1949 - § 28 i Regeringsformen från 1809 lydde: "Konungen äger att i Statsrådet utnämna och befordra infödde svenske män till alla de ämbeten och tjänster inom riket, högre och lägre...". 1949 ändrades uttrycket "svenske infödde män" till "svenska medborgare", därigenom togs ett av hindrerna för kvinnor att inneha högre statliga tjänster bort.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen