Göteborgs universitetsbibliotek: 1930-talet

1930-talet

1931 - Moderskapsförsäkring införs, förmedlad via sjukkassorna, vilken ger sjukpenning 30-42 dagar samt ersättning för barnmorska. För dem som ej är berättigade till pengar från sjukkassorna finns moderskapsunderstödet. Understödet omregleras 1937 till ett bidrag som bygger på generell behovsprövning.

1931 - Yrkeskvinnors klubb bildas i Stockholm.

1933 - Centerpartiets kvinnoförbund bildas under namnet Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund i anslutning till dåvarande Bondeförbundet. Kvinnoförbundet bildades i en kristid för jordbruket, präglad av flykten från landsbygden och dålig lönsamhet. Kvinnoförbundet blev en viktig kanal för påtryckningar när det gällde reformer i hem och samhälle. Karin Collin var ordförande mellan åren 1939 till 1965. 1960 bytte Kvinnoförbundet namn till Centerkvinnorna.

1935 - Kvinnor får lika stor folkpension som män.

1936 - Statligt anställda kvinnor får rätt till tjänstledighet med sjuklön vid havandeskap och barnsbörd. 1939 får kommunalanställda kvinnor i Malmö 12 veckors ledighet med sjuklön.

1937-38 - Flera lagar som gäller mödraskap och barnavård träder i kraft. Förbudet gällande användning, upplysning om och försäljning av preventivmedel upphävs 1938 då preventivmedelslagen från 1910 avskaffas.

1937 - Införs likalön för kvinnliga och manliga folkskollärare.

1939 - Trolovning, giftermål, havandeskap eller förlossning kan inte längre användas som skäl för att avskeda kvinnor i statlig tjänst. Lagen undantar småföretag (mindre än 3 anställda) och gäller endast om man haft sammanhängande anställning i minst två år.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen