Göteborgs universitetsbibliotek: 1910-talet

1910-talet

1910 - Kvinnor får rätt att inneha kommunala poster

1910 - Gertrud Månsson (Arbetarepartiet) och Valfrid Palmgren (Allmänna Valmansförbundet) väljs in i Stockholms stadsfullmäktige och blir därigenom de två första kvinnorna i Sverige på denna post.

1910 - Preventivmedel förbjuds i lag.

1910 - Anna Stenberg - första kvinnan i stadsfullmäktige, Malmö.

1912 - Tidskriften Rösträtt för kvinnor startas av LKPR och upphör 1919 när rösträtt för kvinnor införs.

1913 - Allmän pensionsförsäkring införs för kvinnor och män.

1918 - Kvinnor får rätt att bli lektorer och rektorer vid allmänna läroverk.

1919 - Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till riksdag. Den första motionen om lika politiska rättigheter för kvinnor och män väcktes i riksdagen 1884 men avslogs. Den första propositionen om rösträtt och valbarhet för kvinnor i riksdagsval lades fram 1912 men röstades ned i den konservativt dominerade första kammaren. Den 24 maj 1919 beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Reformen genomfördes efter förslag från en koalitionsregering bestående av liberaler och socialdemokrater. Läs mer

1919 - International Federation of University Women (IFUW) grundas. Det är en internationell, ideell organisation för kvinnliga akademiker Efter andra världskriget har föreningar i Afrika, Asien och Latinamerika anslutit sig så att IFUW nu representeras av 67 nationella medlemsförbund. Kvinnliga akademikers förening (KAF) i Sverige är sedan 1922 ansluten till organisationen.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen