Göteborgs universitetsbibliotek: 1880-talet

1880-talet

1884 - Detta år bildades Fredrika Bremer-förbundet (FBF). Målsättningen var ”att under kraftig samverkan av erfarna kvinnor och män, inom så vida kretsar av vårt land som möjligt, verka för en sund och lugn utveckling av arbetet för kvinnans höjande, i sedligt och intellektuellt såväl som i socialt och ekonomiskt hänseende”. Initiativtagare var Sophie Adlersparre som också var utgivare och redaktör för Tidskrift för hemmet, föregångare till Dagny och Hertha

1884 - Ogift kvinna blir myndig vid 21 år.

1884 - Göteborgs kvinnoförening bildas. Dess mål var att ”genom tankeutbyte och propaganda verka för reformer”. Detta arbete skulle leda till en förändrad kvinnosyn och att stärka kvinnans ställning i samhället”. Föreningen stod bakom utgivningen av den kulturradikala tidskriften Framåt (1886-1888) under dess första år.

1886 - Första kvinnliga yrkesföreningen bildas: Sveriges barnmorskeförbund. Läs mer

1886 - Första kvinnliga fackföreningen bildas: Hemsömmerskor i Lund

1888 - Kvinnliga Arbetarförbundet bildas - den första organisationen inom den proletära kvinnorörelsen

1888 - Utexamineras den första kvinnliga med.lic. - Karolina Widerström

1889 - Kvinnor blir valbara till fattigvård, skolvård m.m. (gäller ogifta kvinnor med egendom)

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen