Göteborgs universitetsbibliotek: 1870-talet

1870-talet

1870 - Kvinnor får som privatister ta studentexamen, ("mogenhetsexamen") SFS 1870:32.
Bilder på studenter

1872 - Kvinnan får själv bestämma vem hon ska gifta sig med.

1873 - Sveriges första kvinnosaksförening bildas (Föreningen för gift kvinnas äganderätt) i syfte att verka för en sådan förändring i lagen, att den gifta kvinnan tillerkännes rätt att råd över den egendom hon före eller under äktenskapet ärvt eller förvärvat, och således även över inkomsten av eget arbete. Anna Retzius var föreningens centralgestalt. Föreningen gick upp i Fredrika Bremer-förbundet 1896.

1873 - Genom ett Kungligt brev 7/11 till kanslersämbetet i Lund och Uppsala får kvinnor tillträde till universiteten och får rätt att ta akademisk examen, dock ej teologisk el. högre juridisk. Läs mer

1874 - Gift kvinna får rätt att förvalta sin enskilda egendom och får råda över förtjänsten av eget arbete, detta regleras genom äktenskapsförord.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen