Göteborgs universitetsbibliotek: 1860-talet

1860-talet

1861 - Högre lärarinneseminariet grundas. Ändamålet var att bedriva lärarinneutbildning främst för de högre flickskolorna och samskolornas räkning. Det hette egentligen Seminarium för bildande af lärarinnor. Utbildningen var treårig med ett frivilligt fjärde år.

1862 - Kvinnor (ogifta kvinnor och änkor) och män får inkomstgraderad kommunal rösträtt, dvs. ju högre inkomst desto fler röster.

1863 - Detta år togs ansökningsförfarande för att bli myndig bort för ogift kvinna. Myndighet inträdde då automatiskt vid 25 års ålder. 1884 sänktes gränsen till 21 år, densamma som då gällde för män.

1864 - Ogifta kvinnor får samma formella rättigheter som män i det privata näringslivet (efter att den nya handels-, fabriks- och hantverksförordningen införts)

1864 - Mannen förlorar laglig rätt att aga sin hustru.

1864 - Statens normalskola för flickor inrättas i Stockholm. Skolan var en övningsskola som mellan 1864-1943 var knuten till Högre lärarinneseminariet i Stockholm. 1943 utvidgades skolan till att omfatta gymnasium, real-, flick- och folkskola. Skolans verksamhet upphörde 1971 då den blev en del av nuvarande Östra Reals gymnasium.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen