Göteborgs universitetsbibliotek: 1850-talet

1850-talet

1853 - Kvinnor får rätt att undervisa i de mindre folkskolorna.

1858 - Detta år beslöt riksdagen att ogift kvinna som fyllt 25 år hade rätt att efter anmälan hos domstol bli myndig. Frågan diskuterades i riksdagen från 1809 fram till den trädde i kraft. Förändringen framställdes som en nödvändig följd av ”den ständigt fortgående civilisationens fortgående makt”. Framtill 1872 behövde dock även den myndiga kvinnan målsmans tillstånd för att gifta sig. Om hon gifte sig blev hon åter omyndig.

1859 - Kvinnor får inneha vissa lägre lärartjänster och statstjänster, SFS 1859:58, s. 1-2.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen