Göteborgs universitetsbibliotek: 1840-talet

1840-talet

1842 - Riksdagen beslutar att en grundläggande obligatorisk folkskola för kvinnor och män skall införas (Folkskolestadgan, SFS 1842:19). Alla socknar på landsbygden och församlingar i städerna skulle inom 5 år ordna skollokaler och anställa lärare. Den sjuåriga (fram till 1937 sexåriga) folkskolan ersattes efter riksdagsbeslut 1962 med en ny obligatorisk grundskola.

1845 - Lika arvsrätt för kvinnor och män införs.

1846 - Ogifta kvinnor (änkor, frånskilda) tillåts att arbeta inom hantverk och handel, SFS 1846:39, §5

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen