Göteborgs universitetsbibliotek: KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning

KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning

KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning, är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet, med placering vid Humanistiska biblioteket. Verksamheten består i att bevaka och förteckna litteratur om genusfrågor, att samla, ordna och förteckna kvinnohistoriskt arkivmaterial samt ge referensservice.

KvinnSam producerar flera databaser. Störst är databasen KVINNSAM, som innehåller ca 160 000 referenser, baserade på litteratur i universitetsbibliotekets samlingar. I GENA förtecknas svenska avhandlingar med genusperspektiv.

I KvinnSams handskriftsarkiv finns brev, manuskript, protokoll, foton och annat källmaterial. Materialet är sökbart i databasen Alvin, delar av det är digitaliserat. Våra kvinnohistoriska portaler har sin utgångspunkt i arkivmaterialet. Här finns också ett tiotal äldre kvinnotidskrifter som skannats in i fulltext.

KvinnSam startade 1958 som ett privat initiativ, då under namnet Kvinnohistoriskt arkiv. I april 2018 kom rektorsbeslutet att inrätta verksamheten som forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet.

Informationsbroschyr (3.8M)

Kvinnohistoria i Sverige (104.5M)

       Boken finns även tryckt, pris 130:- exkl. moms.

     Pionjärer inom svensk kvinnoforskning
      (Länk till film av Anna Cnattingius)

  Besök oss på Facebook

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen