Vad är ett inköpsförslag?

Här kan du lämna inköpsförslag på böcker, tidskrifter, databaser eller andra medier som inte finns på universitetsbiblioteket. Kontrollera först att materialet inte finns i Supersök.

Inköpsförslagets ämnesområde avgör vilket av biblioteken inom UB som köper in boken.

Det tar normalt 2-3 veckor innan beställda böcker finns att låna på UB, men ibland kan det ta längre tid. Vi köper böcker från de svenska och utländska leverantörer som universitetet har avtal med.

Om boken köps reserverar vi den för dig, och du får ett besked om när den är klar för utlån. Om boken inte köps, eller inte går att skaffa, skickar vi ett meddelande om det.

Att skicka formuläret är att samtycka till att personuppgifter lagras.